عمومی-اجتماعی

مقالات علمی، پزشکی، اجتماعی، خانواده و …

Data Center چیست؟

دیتاسنتر چیست؟

دیتا سنتر یا مراکز داده چیست؟ مکانی برای نگهداری امکانات فیزیکی که سازمانها برای ذخیره برنامه ها و داده های اصلی خود استفاده می کنند. طراحی این امکانات متکی به […]

فایروال (Firewall)

فایروال (Firewall) چیست؟

فایروال یک دستگاه امنیتی است که در شبکه های کامپیوتری برای نظارت بر ترافیک داده های ورودی و خروجی و تصمیم گیری برای جلوگیری یا اجازه عبور بخش خاصی از […]

آنتی ویروس (Antivirus)

آنتی ویروس (Antivirus) چیست؟

یک نوع نرم افزار طراحی شده برای مقابله، جستجو، تشخیص و حذف ویروس ها و سایر نرم افزارهای مخرب که کامپیوترها را از یک دستگاه، شبکه یا سیستم خاص آلوده […]