خانهوبلاگنیلوفر امامی

پایدار بلاگ

نیلوفر امامی.

نیلوفر امامی

نگاره‌ها همیشه در ذهن میمانند، دست‌ها مینگارند و در قلب حک می‌شوند. من نیلوفر امامی، طراح گرافیگ پایدار هستم. من خلاقیت را با ظرافت پیوند میزنم تا شما بهترین سایت، لوگو و طراحی ها را داشته باشید.

Wireframe چیست؟

Wireframe چیست؟

وایر فریم ها عموما رنگ ندارند اما یک ابزار سریع و بسیار قوی برای برای پیاده سازی پیشنهاد و طرح اولیه یک وب سایت می‌باشد که می تواند بهترین راه برای مرتب سازی و همچنین پیاده سازی استاندار های UI و UX وب سایت باشد اما در مرحله‌ی ضعیف پیاده سازی می شود.