خانهتکنولوژی هاپست‌گرس‌کیو‌اِل
پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

PostgreSQL

پایگاه داده ای مدرن با قدرت و انعطاف بالا و پشتیبانی از تراکنش‌های ACID را داراست که اطمینان می‌دهد تراکنش‌ها به صورت ایمن و قابل اعتماد انجام شوند. قابلیت‌هایی مانند توابع ذخیره‌شده، توسعه‌پذیری بالا، و پشتیبانی از استانداردهای SQL پیشرفته بهره می‌برد که امکان انجام عملیات پیچیده و پرکاربرد را فراهم می‌کند.

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل یک سیستم پایگاه داده شیء-رابطه‌ای قدرتمند و متن‌باز است که برای مدیریت داده‌های پیچیده و کارایی بالا طراحی شده است.

پستگرس بسیار گسترش‌پذیر است؛ بسیاری از ویژگی‌ها، مانند ایندکس‌ها، API‌های تعریف شده دارند تا بتوانید با استفاده از پست‌گرس‌کیو‌اِل به چالش‌های خود را حل کنید.

دیتابیس PostgreSQL به عنوان یک پایگاه داده بسیار مقیاس پذیر شناخته شده است، هم در حجم عظیم داده‌هایی که می‌تواند مدیریت کند و هم در تعداد همزمان کاربرانی که می‌تواند پردازش کند. در محیط‌های عملیاتی فعال و واقعی، کلاستر‌های PostgreSQL وجود دارند که مدیریت ترابایت‌ها از داده‌ها را بر عهده دارند و حتی سیستم‌های تخصصی وجود دارند که مدیریت پتابایت‌ها از داده‌ها را بر عهده دارند و به راحتی از پس آن بر آمده است.

سایر تکنولوژی ها

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل

پست‌گرس‌کیو‌اِل