شرکت طراحی سایتتکنولوژی هامایکروسافت اس کیو ال
مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

Microsoft SQL Server

یک سیستم مدیریت پایگاه داده با امکانات قدرتمند و پیشرفته است که برای ذخیره و مدیریت داده‌ها استفاده می‌شود. این ابزار ارزشمند برای طراحی و توسعه سایت‌ها و برنامه‌های وب به منظور مدیریت اطلاعات و اطمینان از عملکرد بهینه و قابلیت همگرایی بالا می‌باشد.

مایکروسافت اس کیو ال

Microsoft SQL Server یک سامانه مدیریت پایگاه‌داده‌های رابطه‌ای (RDBMS) است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه و عرضه می‌شود. با این حال، با توجه به نیازهای روزافزون برای پردازش و ذخیره داده‌ها، ما در حال حاضر از سامانه‌های مدیریت پایگاه‌داده باز و انعطاف‌پذیرتری مانند MariaDb یعنی نسخه جدیدتر و بهینه شده MySQL و اقدامات و فعالیت هایی هم بر روی PostgreSQL انجام داده ایم و استفاده می‌کنیم.

استفاده از تکنولوژی‌های جدید

در حال حاضر، تمامی پروژه‌ها و سامانه‌های مدیریت پایگاه‌داده توسعه یافته توسط شرکت ما، کاملاً با استفاده از سامانه‌های مدیریت پایگاه‌داده متن باز و محبوبی مانند MariaDb و PostgreSQL انجام می‌شود. این تغییر در استراتژی ما، بهبود عملکرد، امنیت بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتری برای ما فراهم کرده است.

سایر تکنولوژی ها

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال

مایکروسافت اس کیو ال