خانهماژول هاماژول پشتیبانی
ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

Ticketing

دریافت تیکت های پشتیبانی از کاربران و مشتریان و پاسخگویی تا حل مساله

ماژول پشتیبانی

پشتیبانی از کاربران و مشتریان باعث افزایش ضریب تبدیل، بهبود تجربه کاربری، و طولانی تر شدن حفظ مشتری میشود.

ماژول پشتیبانی شامل موارد زیر است:

  • سادگی استفاده توسط کاربر
  • تعیین وضیعت خودکار یا دستی هر درخواست پشتیبانی
  • گفت و گو بر روی هر تیکت
  • امکان الصاق فایل برای هر گفت و گو

در جهان مدرنی که انسان ها با دغدغه ها و مشغلات زیادی درگیر هستند، سادگی یک سیستم نقش بسزایی در تجربه کاربری بهتر ایفا میکند. طبق اصل Don't make me think، فرم درخواست پشتیبانی کاربر بسیار ساده شده است. تنها یک عنوان و یک متن از کاربر دریافت میشود.

همچنین برای تسهیل مدیریت درخواست ها، وضعیت های زیر در نظر گرفته شده اند و به صورت خودکار در تعامل کاربران و همکاران پشتیبانی این وضعیت ها تغییر میکنند:

  • درخواست جدید
  • در انتظار پاسخ کسب و کار
  • در دست بررسی
  • در انتظار پاسخ مشتری
  • بسته شده

سایر ماژول های مرتبط

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی

ماژول پشتیبانی