خانهماژول هاماژول دسته بندی
ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

Taxonomy

برای هر نوع دسته بندی کردن و تقسیم های سلسه مراتبی و همچنین فلت

ماژول دسته بندی

تقریبا هر چیزی را در جهان می توان دسته بندی نمود. از دسته بندی فیلم های تولید شده که به اسم ژانر میشناسیم، تا دسته بندی شهرها بر اساس تعداد شهروندان ساکن، تا دسته بندی ظروف آشپزخانه بر اساس کاربرد.

اما شاید مهم ترین رد پای دسته بندی را بتوان در علم زیست شناسی شناخت. آرایه شناسی را به نام انگلیسی Taxonomy میشناسیم. و بسیاری از سامانه های تولید نرم افزار و وب سایت، برای بخش دسته بندی خود همین نام را انتخاب کرده اند.

ماژول دسته بندی شامل بخش های زیر است:

  • امکان برچسب گذاری بر روی چیزهای مختلف، مثل مقالات وبلاگ، محصولات، جاذبه های گردشگری و غیره.
  • امکان دسته بندی سلسله مراتبی آیتم های مختلف
  • ذخیره سازی داده های دسته بندی به صورت OLAP برای افزایش سرعت عملکرد وب سایت شما

تفاوت دسته بندی برچسب گونه و سلسله مراتبی در این است که دسته بندی برچسبی مسطح یا Flat است و هر برچسب به صورت جداگانه هویت مشخصی دارد. اما در دسته بندی سلسله مراتبی، هر دسته می تواند فرزند یا والد دسته دیگری باشد و معمولا هویت خود را از یک رابطه والد و فرزندی دریافت میکند.

سایر ماژول های مرتبط

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی

ماژول دسته بندی