خانهماژول هاماژول پرسش و پاسخ
ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

Questions

ماژول پرسش و پاسخ

موتورهای پرسش و پاسخ که به اسم Q&A مشهور هستند راهی موثر برای ایجاد محتوای غنی در یک وب سایت به حساب می آیند.

پرسش ها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول پرسش هایی هستند که خود مدیر سایت به عنوان محتوا پرسیده و پاسخ میدهد که آنها را به نام سوالهای متداول یا FAQ میشناسیم. اما دسته دوم سوالاتی هستند که توسط یک کاربر پرسیده می شوند و توسط ادمین یا کاربران دیگر پاسخ داده خواهند شد. در واقع محتوای این نوع از پرسش ها User Generate Content به حساب می آیند.

ماژول Q&A (پرسش و پاسخ) به همین منظور طراحی شده است.

امکانات این ماژول عبارتند از:

  • نمایش لیست پرسش ها و امکان فیلتر کردن بر اساس دسته بندی ها یا برچسب ها و یا موارد دیگر
  • نمایش تعداد پاسخ به هر سوال
  • امکان درج پاسخ توسط کاربر
  • امکان درج پاسخ توسط مدیر سایت
  • نمایش یک سوال به همراه تمامی پاسخ های آن

سایر ماژول های مرتبط

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ

ماژول پرسش و پاسخ