خانهماژول هاماژول پروژه ها
ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

Projects

ماژول پروژه ها

بسیاری از شرکت ها یا اشخاص حقیقی در حوضه خدمات فعالیت میکنند. و معمولا خدمات ارائه شده به مشتریان میتواند ماهیت پروژه-محور داشته باشد.

اگر این اشخاص حقیقی و حقوقی قصد داشته باشند که در سایت خود رزومه ای از پروژه های انجام شده قرار بدهند، این ماژول مناسب کار آنهاست.

امکانات این ماژول عبارتند از:

  • انتخاب یک عکس به عنوان عکس اصلی پروژه
  • گالری عکس های پروژه
  • امکان جستجو بر اساس عنوان پروژه

سایر ماژول های مرتبط

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها

ماژول پروژه ها