خانهماژول هاماژول قیمت گذاری
ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

Pricing

ماژول قیمت گذاری

هر چیزی در جهان قیمتی دارد. چه کالاهای ملموس، و چه خدمات غیر ملموس.

ما باید بتوانیم به صورت دینامیک چیزهای مختلف را قیمت گذاری کنیم. مثلا قیمت یک ملک برای رهن و اجاره، یا یک خودکار، یا یک ساعت مشاوره تلفنی.

ماژول قیمت گذاری با این هدف طراحی شده است که با قابلیت بالا بتواند نیازهای فوق و امثال آنها را پوشش دهد.

در صورتی که یک نیاز بسیار خاص باشد (مثلا قیمت گذاری محصولات طلا به صورت اتوماتیک و بر اساس نرخ گرم طلای اتحادیه) از این ماژول استفاده نخواهد شد.

امکانات این ماژول عبارتند از:

  • مشخص کردن Tierهای قیمتی (مثل پلن برنزی، نقره ای و طلایی)
  • مشخص کردن ویژگی های هر Tier
  • قیمت گذاشتن برای یک چیز (Entity) مثلا یک محصول یا یک مقاله
  • ضبط اتوماتیک تاریخچه قیمت ها در اثر تغییر هر قیمت

سایر ماژول های مرتبط

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری

ماژول قیمت گذاری