خانهماژول هاماژول لاگ و ثبت تغییرات
ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

Change Log

ثبت وقایع یا لاگ ها و ذخیره تاریخچه تغییرات اعمال شده توسط کاربران سامانه

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

محتوای این صفحه و توضیحات این ماژول هنوز وارد نشده است و در آینده تکمیل خواهد و بروزرسانی خواهد شد. برنامه نویسی و توسعه این ماژول بصورت کامل انجام شده و به صورت عملیاتی در طراحی وب سایت ها و توسعه نرم افزار های مختلف در حال استفاده می باشد. جزئیات کامل بعد از تالیف و نگارش در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

سایر ماژول های مرتبط

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات

ماژول لاگ و ثبت تغییرات