خانهماژول هاماژول اطلاعیه ها
ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

Announcements

جهت مدیریت و استفاده از اعلان ها و اطلاعیه ها در انواع سامانه و ناحیه های کاربری

ماژول اطلاعیه ها

یک ابزار کاربردی برای مدیریت و استفاده از اعلان‌ها و اطلاعیه‌ها در انواع سامانه‌ها و ناحیه‌های کاربری می‌باشد. این ماژول به شما امکان می‌دهد تا به راحتی اعلان‌ها و اطلاعیه‌های مهم را برای کاربران خود ایجاد، مدیریت و نمایش دهید، که این امر به بهبود ارتباط با کاربران و اطلاع‌رسانی بهتر در مورد تغییرات و یا موارد مهم کسب و کارتان کمک می‌کند.

بعنوان مثال در منو های دیجیتال رستوران ها که امکان اسکن و مشاهده منو را به مشتریان می دهد از این ماژول استفاده شده است که اطلاعایه های مورد نظر رستوران در بالای منو به کاربران نمایش داده شوند. برای نمونه ساعت کاری رستوران و محدودیت هایی که نیاز است به اطلاع مشتریان رسانده شود بعنوان یک اطلاعیه به مخاطبان نمایش داده می شود.

سایر ماژول های مرتبط

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها

ماژول اطلاعیه ها