طراحی انواع پورتال های تحت وب

طراحی پورتال با توجه به نیاز ایجاد شده در چند حوزه قابل پیاده سازی می باشد که باید ابتدا با انواع پورتال آشنا شویم. طراحی پورتال با توجه به نیاز هر سازمان یا مجموعه و کسب و کاری میتواند متفاوت باشد. برای مثال انواع طراحی پورتال سازمانی، طراحی پورتال دولتی، طراحی پورتال خبری، طراحی پورتال دانشگاهی، طراحی پورتال شخصی و دیگر پورتال های تحت وب که هر کدام عملیات مربوط به خودش را دارد میتواند طبق امکانات و نیازمندی های کارفرما طراحی و پیاده سازی شود.

برای درک بیشتر و جزئیات میتوانید مقاله های زیر را مطالعه نمایید.

پورتال با کاربری آسان

طراحی پورتال سازمانی

در این مقاله به مهمترین نکاتی که می بایست در طراحی پورتا ها به آنها توجه ویژه ای شود اشاره میکنیم. اگر قصد طراحی یا توسعه پورتال برای شرکت یا سازمان خود دارید حتما این مطلب را از دست ندهید